Fördelar

Miljöaspekter.

Repareras under dagen

Behåller originallack, Ingen lackskillnad

Mindre kostnad än vad självrisken är

Mindre väntetid än på plåt och lack verkstäder